Ik ben in de hemel

I am in heaven

Tag: Morfologisch onderzoek

Wat doet het onderzoeksvaartuig m.s. ‘Kennemer’ van Rijkswaterstaat?

Vaargeulinspectie: Opsporen van ondiepten, controle van uitgevoerde baggerwerkzaamheden
Slibmetingen: Bepalen van de dikte van sliblagen en de nautische diepte
Morfologisch onderzoek: Onderzoek naar zandgolven en bodemmobiliteit, onder meer voor kustlijnzorg
Seismisch onderzoek: In samenwerking met de Rijks Geologische Dienst wordt gewerkt aan de geologische kartering van de Noordzeebodem
Inspectie pijpleidingen: Inspectie op de ligging en toestand van pijpleidingen in gebieden met grote bodemvariabiliteit
Opsporen zand en grind: Opsporen van bruikbare zand- en grindvoorkomens
Opsporen objecten: Opsporen van verloren lading en gezonken schepen
Fysisch, chemisch en biologisch onderzoek: Uitvoeren van projektgebonden werkzaamheden voor onderzoek naar organismen en naar de kwaliteit van water en bodem
Fysische, chemische en biologische monitoring: Voor de bepaling van trends in de kwaliteit van water en bodem door het nemen van monsters
Oliebestrijding: Verwijderen (mechanisch) van olie van het wateroppervlak

Updated: May 19, 2020 — 11:44 am
My CMS © 2018 Frontier Theme