Ik ben in de hemel

I am in heaven

Tag: Harpaso

De Bijbelse leer aangaande “de opname van de Gemeente” wordt sinds mensenheugenis vertroebeld.

De Bijbelse leer aangaande “de opname van de Gemeente” wordt sinds mensenheugenis vertroebeld. Niet slechts door de wat ambivalente uitdrukking, die associaties oproept met ziekenhuizen en geluidsstudio’s, maar vooral door onwetendheid aangaande het grote verschil tussen het nog steeds niet gekomen Koninkrijk van Christus enerzijds, en de Gemeente (de Kerk) in onze dagen anderzijds. En dan zwijgen wij maar over de vóór-Christelijke, oudtestamentische, periode. Het onderscheid tussen deze perioden uit de heilsgeschiedenis maakt de opname van de Gemeente (Entrückung der Gemeinde, Rapture of the Church) een noodzakelijke en begrijpelijke gebeurtenis, die bepaald niet het einde van de Gemeentelijke loopbaan markeert, maar veeleer het begin daarvan. Wat ons als Gemeente wacht, is “de verlossing van ons lichaam”, onze “openbaring voor de rechterstoel van Christus” en onze “aanstelling tot zonen”. En dat niet slechts als eindpunt van het aardse leven, maar als de start van onze betrokkenheid bij de openbaring van Christus en Zijn Koninkrijk.

The Monnet Plan

Jean Monnet, Commissioner-General of the French National Planning Board, considered that prosperity and social progress depended absolutely upon closer economic ties between European States. This conviction was drawn from his considerable international experience, from the lessons learned from the War, and from his close ties with American businessmen and diplomats. In particular, he was the French Provisional Government’s representative in the European Coal Organisation (ECO) and was responsible for negotiating, with the Americans, the allocation of Marshall Plan funds for the modernisation of France. Read more

Updated: February 20, 2020 — 10:27 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme