Ik ben in de hemel

I am in heaven

Category: Narcisme

Kort Overzicht Kwaadaardige Rattigheid

Wat is rattigheid? Een simpele zaak van nogal een beetje erg met jezelf bezig zijn? Is het een gewone menselijke conditie? Een kort overzicht voor nieuwelingen in deze materie of een feest van herkenning voor diegenen die in de poten van een rat zijn terechtgekomen.

Een ander woord voor kwaardaardige rattigheid is in de bijbel van de psychiatrie NPS (narcistische persoonlijkheids stoornis, DSM-IV). Het gaat hier niet om mensen die een paar narcistische karaktertrekjes hebben, want dan zou het gaan over zo’n beetje iedereen. De hele planeet als narcistisch omschrijven zou deze classificatie teniet doen.

Het is begrijpelijk dat mensen die niet bekend zijn met de term ‘kwaadaardige rattigheid of ‘NPS’, niet weten hoe totaal verschillend het beest dat hier besproken gaat worden is van de gemiddelde mens. Dit gaat niet over klootzakken of rotwijven. Het is heel goed mogelijk een klojo te zijn, of een enorm op jezelf gerichte prinses, en geen NPS te hebben. Als je iedereen die je irriteert het etiketje narcist opplakt, dan heb je totaal geen enkel idee wat deze persoonlijkheidsstoornis in werkelijkheid is.

Ieder mens is in zeker zin egoïstisch. Om NPS te definiëren als zeer egoïstisch is een definitie die geen nut heeft, omdat het een verklaring zou zijn die van toepassing is op het hele menselijke ras, en het helpt niet mee het probleem van menselijke kwaadaardigheid te identificeren. Symbool hiervoor is de rat. Sommige mensen zeggen dat iedereen worstelt met egoïsme en ook zullen ze al snel zeggen dat we allemaal narcisten zijn. Niet zó snel, hoho. Het etiketje is belangrijk omdat we een subcategorie gaan identificeren. Er is een speciale omschrijving die de wortel aanduidt van de definitie van kwaadaardig narcisme.
Als we willen kunnen omgaan met de problemen die voortkomen uit berekenend en roofzuchtig kwaadaardig gedrag, is het belangrijk dit te begrijpen.

Nogmaals de stelling ‘alle mensen worstelen met egoïstisch zijn’.
Nee, dat doen ze absoluut niet. En dàt is waar het hier om gaat. Diegenen die níet vechten tegen hun egoïstische neigingen. Het gaat over die wezens, die lang geleden, het gevecht tegen elk van hun lusten, hun egoïstische houding m.b.t. rechten, wat ze willen en hun zucht anderen te controleren, hebben opgegeven. Sommigen hebben waarschijnlijk nooit een echt gevecht geleverd tegen hun egoïstische behoeften. Kwaadaardig narcisme manifesteert zich meestal al op hele jonge leeftijd, maar een officiële diagnose wordt niet eerder gesteld dan bij volwassenheid omdat de Dames en Heren psychologen het spelletje spelen van ‘etiketje plakken’.

Er is een beest in menselijke gedaante, de rat, die onderscheidend anders is van diegenen die wel een gevecht leveren tegen egoïsme. Op een weloverwogen en bewuste manier hebben deze mensen besloten niet te vechten tegen hun egoïstische impulsen. Ze hebben ze omarmd. Ze hebben wegen gevonden hun egoïsme geheel te rechtvaardigen. Ze zijn ook behoorlijk trots op hun vrijheid en dat ze alles kunnen maken ten opzichte van iedereen. Ze kunnen er ook wat minder uitgesproken over doen, of het juist overal rondbazuinen; hoe dan ook, ze zijn er trots op dat ze hun eigen gang kunnen gaan.
Normaal (niet pathologisch) egoïsme gaat goed samen met sociale interacties omdat wij er de waarde van inzien goed met anderen overweg te kunnen, op de lange termijn, niet op de korte termijn. Omdat het gezond is goed om te gaan met andere mensen, en om een goed/aardig karakter te hebben, kunnen we ons fijn, rustig en trots voelen in de fijne omgang met andere mensen.
Dat is niet hetzelfde als ‘goed’ zijn. Het is een vorm van zelfbehoud en in ‘t algemeen pakt het positief uit voor de levenskwaliteit van ons, sociale wezens. Het is in ons eigen belang een goed karakter te hebben. Dit in tegenstelling tot de rat, hij gaat voor de ‘korte termijn winst’ en het ‘lange termijn verlies’. Hun soort van egoïsme vernietigt juist de relaties die ze nodig hebben, omdat ze zich daarmee voeden (parasiet < > gastheer). Hiermee doen ze de ware reden en het doel van hun leven geweld aan, hun onstilbare honger is belangrijker. Niet één rat doet echt iets met zijn leven, alles wat hij of zij doet staat in het teken van narcistisch voedsel krijgen, zonder dat zijn ze leeg, niks. Al het andere: werk, relaties, hobbies, godsdienst, zijn een dekmantel om zich te voeden; ergo: te ‘bestaan’.

Deze drang narcistisch voedsel te vinden en de onverzadigbare leegte in hen is de reden waarom ratten zich zo totaal anders gedragen dan normale mensen: ze voeden zich met de dichtstbijzijnde mensen. Waar anderen loyaal zijn naar hun familie, kinderen, partner, ouders etc. is de rat destructief naar zijn familie, kinderen, partner, ouders etc. Dit is niet het gedrag van een normaal gezond sociaal voelend mens!
Het is dan ook het familiegevoel of de relationele band met de partner, de band tussen ouder en kind, die het zo moeilijk maakt definitief te breken met de rat. Het is de emotionele band van het slachtoffer die het slachtoffer bij de rat houdt, naast loyaliteit.
Deze destructieve houding naar de mensen in de directe omgeving van de rat is juist daarom zo ontzettend onnatuurlijk en onmenselijk.
Dat valt op.
Mensen in de omgeving zullen ‘hun’ rat eerder als een ‘moeilijke man’ of ‘moeilijke vrouw’ bestempelen dan psychisch geweldadig, emotioneel mishandelend, wreed, manipulerend, frauderend, sluw, oneerlijk en/of negatief. Maar zij worden wel misbruikt! Er is in de basis weinig verschil tussen deze rat en de psychopaat die moordt.
Het slachtoffer kan ook maar beter de mond houden, vaak krijgen ze te horen: vergeef het hem, hij bedoelt het niet zo.

Ratten zien zichzelf dan ook als een aparte soort t.o.v. de ‘gewone’ mensen. Ze verwijderen zich van het menselijk ras door zichzelf separaat en boven de rest van de mensheid te stellen. Dit doen ze met woorden en daden. Ze pikken zelfs de troon van god in, en positioneren zich als zodanig boven allen die ze kunnen overzien. Ze eigenen zich het recht toe de realiteit te herdefiniëren in hun eigen koninkrijk. Dit alles resulteert in een voortdenderende trein van ellende die voortkomt uit de menselijke gedaante van het kwaad: de volbloed narcist oftewel de rat.

Ik gebruik bewust voor de narcist termen als ‘wezen’ ‘beest’ ‘rat’ om ze te ontmenselijken. Ik heb ze niet ontmenselijkt. Dat doen ze zelf. Ik ben het dus gewoon met ze eens dat ze niet zoals de rest van ons ‘gewone mensen’ zijn. Als ik dat zo zeg bedoel ik dat in de meest minachtende betekenis van het woord wat een tikkie anders is dan zoals de narcist het beleeft, die doet alsof hij los staat van de mensheid als bewijs van zijn superioriteit.

De manifestaties van kwaadaardig narcisme zoals hierboven beschreven, zijn zeer voorspelbaar en frequent en ze kunnen ingedikt worden tot een aantal eigenschappen die iedereen heeft gezien van hen, die zich wijden aan het menselijk kwaad. Rattigheid!
Ter inleiding een aantal in het oog springende eigenschappen.

Alle ratten zijn gevallen van gestopte ontwikkeling. Ze leven voortdurend in de gedachtenwereld van een jong kind. De leeftijd van het kind is als het oud genoeg is het verschil te weten tussen goed en fout (tussen 3-6 jaar) , maar het is zeer gewillig fout te doen als ze denken niet gepakt te worden. Net als een kind vinden ratten dat ze het recht hebben op alles wat ze maar kunnen bedenken. Als een kind, creëren ze een fantasie over henzelf en de wereld om hen heen. Als een kind, willen ze dat alle aandacht op hen gericht is. Maar in tegenstelling tot een kind, kan de rat niet gekneed en gevormd worden door mensen met autoriteit of door de realiteit zelf. De rat is vastbesloten (lees: bewuste keus) kind te blijven waar andere kinderen juist volwassen willen worden. Kinderen zijn kinderlijk, dat is geen misdaad. Ik pathologiseer het kindzijn niet. Ik wil benadrukken dat ratten pathologische kinderen zijn in het lichaam van een volwassene. Iemand schreef eens ‘als je een rat verlaat en je ziet hem of haar decennia later terug, dan zijn ze geen steek veranderd’. Dat is typerend voor een persoon die geen enkele verantwoording aflegt dus ook geen enkele ontwikkeling doormaakt m.b.t. goed en fout. Ratten leren niet van hun ervaringen. Als men getuige is van narcistische woede, heeft dit grote gelijkenis met de woede van een kind in de ‘verschrikkelijke peuterleeftijd’ van 2 jaar. We hebben het hier over een volwassene en het is behoorlijk beangstigend dit gedrag voor het eerst mee te maken.

De staat van de rat leidt tot allerlei verschijningsvormen van kwaadaardige rattigheid die allen gekarakteriseerd worden door pathologische excessen. Hieronder een beperkte bespreking van die excessen.
Iemand schreef me ooit eens ‘een rat heeft ijs op zijn ogen’…. en ‘ratten zijn levensgevaarlijk, de schakelaar kan zomaar ineens omgaan, als ze denken ermee weg te komen zijn ze evengoed in staat tot moord’.

De rat heeft een pathologische behoefte alle aandacht in elke context of situatie waarin hij of zij zich bevindt. Het is zo pathologisch dat als jij aandacht krijgt, ze die aandacht van je willen weghalen, omdat ze zich inbeelden dat als jij de aandacht krijgt, dat een niet te overleven vermindering van deze kostbare ‘grondstof’ is voor hen.
Dit zit verweven met hun ‘transcedente’ gevoel overal recht op te hebben. Als ze iets willen, dan is het al van hen, in hun hoofdje. En omdat ze elk beetje menselijke aandacht willen hebben zoals warmte, hoogachting, consideratie, betekent dat dat jij niks mag hebben. Dit ligt aan de primaire basis van de rat zijn motivaties. De behoefte alles te hebben, betekent dat hij jou alles afneemt wat jij hebt. Hoe meer je hebt aan goede kwaliteiten/deugden, hoe meer je een doelwit bent voor zijn kwaadaardige bedoelingen. Dit is de bron van zijn zieke houding tegenover anderen. Hij weigert bewust zijn destructieve gedrag jegens anderen te veranderen.

De behoefte van de rat alles te willen hebben leidt tot pathologische jaloezie. In andere woorden de meest verderfelijke, alomtegenwoordige en alles consumerende staat van begerigheid. Dit vertaalt zich o.a. in dat ze jaloers zijn op alles wat je hebt en bent. Stel je een plaatje voor van een mens die volledig bezeten is van een ziekelijke behoefte alle aandacht en alle goede dingen die voortkomen uit een menselijke relatie te willen hebben en je hebt het raamwerk om de volgende eigenschap van de rat te begrijpen…

De kwaadaardige rat is een sadistisch roofzuchtig dier. Hij stalkt zijn prooi. Hij moet dat zó doen dat zijn kwaadaardige intentie niet zichtbaar is, anders loopt zijn bron van narcistisch voedsel weg als die zijn onverbiddelijke natuur en niet te bevredigen lust zou zien en zijn intentie zich met zijn prooi te voeden! Dus de rat transformeert zichzelf. Hij is heel goed in het creëren en dragen van maskers. Hij gedijt op schijnvertoningen. Hij heeft weinig inhoud. Mensen die zich makkelijk in de luren laten leggen door schijnvertoningen en weinig wijsheid hebben om de leegte te zien, zijn makkelijke doelen. De rat jaagt op mensen voor directe bevrediging.
Echter, als zijn slachtoffer terugbijt, zal die het roofdier verrassen. Doorgaans laat een prooi z’n tanden niet zien omdat hij/zij bij verrassing overvallen wordt. Laat dus nooit angst of onzekerheid zien ook al sta je te trillen op je benen. Als je bloedt, komt hij je achterna, maar doe je alsof je niet bang bent, dan is het roofdier op z’n hoede en zal waarschijnlijk uitkijken naar een makkelijker prooi.

De kwaadaardige rat is een kameleon. Daarom hebben zoveel mensen er problemen mee hem of haar te identificeren. De namaakgedaanten waarin de rat zich manifesteert kunnen heel divers zijn en schijnbaar ver van elkaar af liggen. Deze rat ziet er netjes uit, kan zich in woorden goed uitdrukken en zegt precies de goede dingen, hij heeft charme en een stoet van bewonderaars. Die rat daar zo is een werkeloze alcoholist die ver weg leeft van z’n vrouw en ouders, hij mishandelt dieren en kinderen, en is z’n hele leven niet meer geweest dan een eersteklas hufter.
Maar beide van deze uitersten zijn aanpassingen aan de omgeving, IQ, geboorte-ongelukjes zoals schoonheid bezitten, voordelen zoals scholing, sex etc. Het is belangrijk om de kameleonachtige aanpassingen van de rat te zien en niet voor de gek gehouden te worden omdat deze aanpassingen elke inhoud missen of door niet te zien wat ze werkelijk zijn: een pathologische dedder van roofzuchtige behoeften die zich voedt met de mensen om hem heen.

Hoe ratten zich presenteren kan op ongelofelijk veel manieren geïnterpreteerd worden, zoals ze dus door anderen gezien worden, maar maak niet de fout: de basiskenmerken zul je vinden in ieder van hen. Zowel de charmante nette rat als de alcoholische loser, streven naar hun favoriete vormen van ‘narcistisch voedsel’, dat is een andere term voor de aandachts’drug’ die elke kwaadaardig rattige junkie nastreeft vanaf het moment dat hij z’n ogen opendoet als hij wakker wordt. Hoe ze eruit zien kan verschillen, maar het principe is altijd hetzelfde.

Slachtoffers ervaren dit gedrag als meest kwetsend. Het is walgelijk als ze zich realiseren dat de rat een campagne tegen ze voert om de sympathie te krijgen van de omgeving. De rat heeft slinks achter de rug van het slachtoffer om een denkbeeldig mini-drama neergezet. Het is voor slachtoffers alsof ze een trap in hun gezicht krijgen als ze zien dat de zogenaamde vrienden en de familie zich rond de leugenaar scharen met een koude blik in de ogen naar het slachtoffer toe. Het is beslist geen overdrijving om dit kwaadaardig te noemen.

Hoe moet een slachtoffer reageren op een vernietigingscampagne door de rat? Mond houden. Ga je niet zitten verdedigen. Als je niks zegt komt de omgeving er op termijn misschien ooit achter dat al het lawaai uit één richting komt.
Voorkom moddersmijterij, laat de rat begaan, we weten dat hij zo doorzichtig als de pest is, zelfs mensen die hem altijd de hand boven het hoofd hebben gehouden kunnen gaan twijfelen. Misschien zullen ze je vragen gaan stellen, maar reken daar maar niet op. Stel je grenzen en hou je daaraan, mond dichthouden als de rat je omgeving vergiftigt met leugens over jou.

Alle kwaadaardige ratten zijn parasieten. Ze hebben mensen om zich heen nodig waar ze van kunnen stelen wat ze nodig hebben. Hun behoefte aan mensen is wanhopig, maar hun wanhopige behoefte is tegelijkertijd een puzzel voor henzelf. Hun behoefte aan mensen is tegengesteld aan hun even wanhopige behoefte niet afhankelijk te zijn van iets of iemand, in het bijzonder van jou! Vergeet nooit dat hij denkt god te zijn, wat betekent dat hij terwijl hij steelt, eist of uit je zuigt wat hij nodig heeft van jou, hij je zal minachten en als vuil behandelen omdat je het hem geeft. Bij ratten is het: hoe meer ze je nodig hebben, hoe meer je onderworpen zal worden aan hun afkeer en walging voor jou. Dit lijkt paradoxaal, tenzij je begrijpt wat er in werkelijkheid aan de hand is! Dat zal ik nu proberen uit te leggen….

Onthoud dat de rat een parasiet is. Omdat de kwaadaardige rat moreel een complete mislukking is, moet hij zich vasthechten aan bronnen van goedheid, talent, deugd. Dit is precies zoals het principe dat een leugen niet kan bestaan zonder de waarheid. Het kwaad kan niet bestaan zonder zekere verschijningsvormen van goedheid. Hoe doet de rat voorkomen alsof hij goed is? Meestal omringt hij zich met mensen die echte goedheid hebben. De nabijheid daarvan maakt het de rat makkelijk hun deugden voor zijn eigen imago te stelen. Moet de rat zich machtig voelen? Hij zal zichzelf opdringen of voeden met diegenen die echte macht hebben en die hem tolereren, of hij omringt zich met mensen die zwakker zijn zodat hij zich machtig en sterk voelt door ze te controleren en manipuleren.
De rat is een teek, hij objectiveert (ontmenselijkt) de mensen om hem heen, daarom heeft hij geen enkele verbinding met jou. Hij is net zo verbonden met jou, als met de stofzuiger of het koffiezetapparaat.

Of de rat steelt goedheid en inhoud vanuit zijn professie òf uit het toebehoren tot bepaalde groepen/clubs, organisaties of goede doelen. Beroepen die service/plezier/zorg als hoofddoel hebben zijn erg aantrekkelijk voor de kwaadaardige ratten. Godsdienst is ook heel aantrekkelijk voor ze. Net als het Moederschap. Voorbeeld: de vrouwelijke rat kan dicht bij haar prooi komen door beroepskeuze. Houdt ze ervan jonge jongens te verleiden? Dan zal ze kunnen besluiten leraar te worden. Ze zuigt zich parasitair vast aan haar beroep en roept dat ze begaan is met de educatie van jonge mensen. Wie vermoedt dat ze geen leraar is om normale redenen? Door de associatie met het beroep gaat men er vanuit dat er een zekere goodwill is en een goed karakter m.b.t. haar beroepskeuze. Dit is haar dekmantel voor haar roofzuchtigheid om haar favoriete smaak van Aandacht te pakken te krijgen. Ze steelt de deugd die ze niet bezit (oprechte motivaties leraar te worden) en zo komt ze gelijk dichter bij haar prooi. In dezelfde context ook de badmeester die gespecialiseerd is in weerloze gehandicapten ‘te leren zwemmen’ in zijn privézwemschool.

In elke situatie zal de parasitaire rat zichzelf gladstrijken. Hij heeft wel een spiegel nodig om zich te kunnen gladstrijken. En die spiegel ben jij! Hij speelt met z’n spiegels. Hij staat voor de spiegels te poseren tot hij de gewenste reflectie terugkrijgt. Als je interesse, bewondering, angst, onzekerheid toont, wordt hij door die reflecties meegevoerd. Dat is zijn inhoudsloze ik. Een constructie van de realiteit die hij gecreeërd heeft van dunne lucht. Maar zie je? Hij heeft JOU nodig om dit te bereiken! Hij heeft je nodig om voor hem de spiegel omhoog te houden. Dus hij kijkt helemaal niet naar jou. Hij is alleen maar geïnteresseerd in zijn eigen reflectie in jouw gezicht. Je bestaat niet als een persoon voor hem. Je bent slechts een middel om z’n doel te bereiken. De parasiet pakt wat hij nodig heeft, met geen enkele gedachte wat de gevolgen voor de gastheer zijn. Als je stopt hem te geven wat hij wil, gaat hij gewoon naar een volgende. Hij is totaal ongeïnteresseerd in jou door zijn alles consumerende drang mensen nodig te hebben om hem te reflecteren. Het gladstrijken wat hij doet, is een verlengstuk van zijn parasitaire levensstijl, en hij is niet in staat om dat zelf te begrijpen.

Voorbeeld: Een man wordt aangehouden voor huiselijk geweld en agressie naar agenten. In de krant staan z’n voor- en achternaam en in welke buurt hij woont. Zijn dochter heeft alleen nog af en toe emailcontact met hem omdat ze zelf ook door hem mishandeld werd. Ze mailt hem met ‘ik begrijp dat je wat problemen hebt met de wetgeving?’. De man schrijft zijn dochter, dat dat niet gebeurd is. Het stond in de krant, de politie bevestigt het en de dochter wordt geacht het niet te geloven. De man schrijft zijn dochter dat ze hem voor een ander gehouden hebben, een man met een andere middelste naam. Dus de mishandelaar in zijn huis was een andere vent met dezelfde voor- en achternaam die toevallig ingebroken had ofzo? Deze man/vader is een rat, de realiteit is niks, zijn imago is alles.

Wij zijn objecten voor de rat. Hij snapt niks van sociale interactie omdat hij verwrongen is en ons tot objecten heeft gemaakt. Wij hebben geen behoeften waar hij rekening mee hoeft te houden. Hij is de eerste en de enige in alles. Hij weigert (opnieuw: bewust) menselijkheid te zien en de elementaire rechten die dat met zich meebrengt. Je bent niks anders een een stuk gereedschap in z’n handen, een pion in zijn spelletjes, een object voor zijn gebruik. Als hij klaar met je is, gooit hij je weg, net als een stuk wc-papier. Mensen die geloven dat de rat van hen houdt, zijn verschrikkelijk misleid en tragisch naïef. De rat heeft overgrote reservoirs van liefde, compassie en zorg, maar niet ook maar een klein beetje kan afgeleid worden van hemzelf. Hij houdt zo verschrikkelijk veel van zichzelf dat er geen enkele ruimte is voor een ander aangaande affectief gedrag. De kwaadaardige rat is absoluut niet in staat tot echte emoties als liefde en intimiteit voor welke andere mens dan ook. Punt.

Als je aan me twijfelt, zul je blijven lijden onder de harteloze tirannie van deze ratten. Je kunt nooit succesvol omgaan met een rat als je gelooft dat hij op een echte manier van je houdt. Hij houdt niet van je, hij heeft je nodig. Maar nodig hebben is niet houden van. Hij heeft je nodig, en daarom zal hij van je nemen, nemen, nemen, zonder dat het hem een moer interesseert dat dit nemen jou kan vermoorden.

Zelfs als je nooit echt dicht bij een rat bent geweest kun je je wat bij deze beschrijvingen voorstellen. Al deze uitkomsten zijn het resultaat van kwade wil. Geen enkele motivatie van de rat is gebaseerd op wie dan ook zijn welzijn, met uitzondering van het zijne. Dit maakt ze gevaarlijk en slecht. Ze zijn onveilig in het gebruik bij menselijke interactie. ‘Don’t try this at home’.

Zien ze zichzelf als gevaarlijk een slecht? Zeer onwaarschijnlijk. De meesten vinden van niet. Onthoud dat ze zichzelf rechtvaardigen, ongeacht de situatie. Het kwaad dat ze plegen wordt de meeste tijd gezien als dat het hun goed recht is. Ze hebben kwaad in goed veranderd en zwart in wit. Dit is makkelijk te bereiken voor iemand die zijn leven lang de realiteit verkracht heeft, tot zover als degenen om hem heen dat toestaan.

Zoals je hopelijk nu gelezen hebt, is kwaadaardige rattigheid iets heel anders dan dagelijks egoïstisch denken. Ik gebruik het woord wederom, het is pathologisch (ziekelijk) egoïsme. Het is egoïsme dat alles op z’n pad vernietigt.

Updated: October 26, 2020 — 8:51 pm

Eerder was ik uitgenodigd door Jan Stet om de Heilige mis bij te wonen in de Agathakerk

En vandaag besloot ik maar eens te gaan kijken:

Ik kan mijn mond soms niet houden en laat wel eens wat los van het Woord en meestal zijn de mensen van de RKK dan gelijk op hun teentjes getrapt. Bij Mannenkoor Zanglust en het Humanitaskoor was dat de aanleiding me te dumpen. Nou woon ik op uitnodiging van dhr Stet de Heilige Mis bij en waar zijn ze nou, die mensen die de RKK zo hoog in hun vaandel hadden, ik zie er geen? Van zo’n grote kerk in Beverwijk zitten een handjevol mensen. 80 aanwezigen.. waar is de rest, waar is Beverwijk? In het kleine gebouwtje van de Beverwijkse Harmoniekapel kwamen er 120 mensen, daar kerkte ik altijd, tot de narcisten(satan) de baas werd(en)!

Updated: September 27, 2020 — 5:59 pm

Truus en Ans

Name: Ans Fens

I’m singing: Venz, venz, venz click on her last name to see the chocolate sprinkles commercial.
Truus: I always say Mrs. Chocolate sprinkles.

And your name: According to the data Truus Tiemstra abbreviation TT. Known from the TT Assen: is an annual motorcycle race on the Circuit of Drenthe near Assen.

Residence both: Beverwijk | Date of birth: (Ans) April 9, 1942  (Truus) May 8, 1943. Pooh Hey .. then you were 1 that you got her. (the ladies would have you believe they are related, and turn out to be mother and daughter, although they are almost the same age) but I got them mixed up.

Length: Truus: no idea, I think 1.68; Ans 1m60  Eye colour: Ans: green, Truus: brown

Shoe size: Ans: 40, Truus: 38  School / work: Ans: Primary school; Truus: Primary school, VGLO(Secondary regular primary education)  Hobbies: card making, mashing, crocheting, embroidery, sewing;

Brothers Sisters: Truus: I have 1 sister if she is still alive; Ans: I have two brothers

Pets: Ans: two cats and a Bearded Dragon; Truus: 3 cats

Piercing: Ans & Truus: only earrings; Tattoo: Truus: yes a rose and a butterfly on her leg

Holiday country: both Spain Favorite color: Ans: yellow; Truus: red Favorite song: Ans likes a lot of songs;

Favorite drink: Ans: wine Truus: Campari Soda

What do you like best about yourself: Ans: that I am always happy* Truus: that she usually has a good mood*

Which subject did you enjoy doing at school: Ans: drawing Truus: truancy

Which shoes do you prefer to wear: Truus: flip-flops; Ans just shoes with a small heel

Which word or phrase do you often use: Truus: Get ‘hengeles’, Ans always says sorry.

The most romantic thing that ever happened to you: It is yet to come; we are still waiting for that

Most Embarrassing Moment of Your Life: Both ladies are not ashamed of anything. “If you say: Truus, you take off your jacket, your T-shirt and your boob holder, then we’ll just do that. Me: It is not among the questions!

Are you an outside or an inside person: Both: outside, Truus: and I usually sit inside.

Do you have nice neighbors: Truus has a treasure of a neighbor, and has a very nice neighbor, and Ans has very nice neighbors, a lot! The whole neighborhood!

*except with a dispute over 2 animals –  both ladies are mad at me now – I just can’t stand injustice!

Updated: September 24, 2020 — 8:27 pm

Narcissism And The Occult With Ann Barnhardt

De Rooms Katholieke kerk staat er op demonen te kunnen verdrijven en precies wat Ann zegt, je krijgt er meer voor terug zie: Mat 12:43-45. Ann benoemt niet hoe of je ze er blijvend uit kunt jagen, de Schrift zegt van wel in Efeze 6 vers 12 of om het met andere woorden te zeggen, vul je dagelijks met het Woord van God, daar houden ze niet van!

Updated: July 1, 2020 — 12:55 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme