Ik ben in de hemel

I am in heaven

Category: Woord

Daar waar het Woord wordt gesproken

Precies als heden geschiedt

Jos 23:13  Weet voorzeker, dat de HEERE, uw God, niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven; maar zij zullen ulieden zijn tot een strik, en tot een net, en tot een gesel aan uw zijden, en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land, hetwelk u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

Updated: October 13, 2020 — 10:42 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme