Ik ben in de hemel

I am in heaven

Category: andere

Valmes

Miljoenen doodskisten kunnen verklaard worden. Evenals een miljoen spoorwagons die ogenschijnlijk niet gebruikt worden en op rails staan die kennelijk enkel naar FEMA-kampen leiden en in een aantal gevallen zelfs naar de rimboe van Nergistan….

Men zou kunnen aanvoeren dat er epidemische toestanden kunnen ontwikkelen, waarbij men wil beschikken over de nodige luchtdicht afsluitbare en totaal geïsoleerde doodskisten, om verspreiding tegen te gaan. De onvoorstelbare hoeveelheid spoorwegmateriaal, wat de US de laatste jaren doorlopend, in continu tempo heeft aangekocht  zou men kunnen verklaren op basis van een economische prognose, die vereist dat er ingespeeld dient te worden op een toekomstige uitbreiding van de reisbehoefte van…nou ja, misschien wel alle legale en  illegale Mexicanen die straks mogen komen als de grenzen worden weggehaald… of zo?

Maar 300.000 ultra moderne guillotines!?

Rev 13:16  En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
Rev 13:17  En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Rev 13:18  Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Updated: August 30, 2020 — 3:12 pm

Derk Vosgezang 4 september 1957 – 2 juli 2020

Derk bleek de ziekte van Kahler te hebben.

Sinds 1993 heeft mijn broer besloten dat hij geen contact meer met mij bliefde omdat ik hem verteld had dat ik tot geloof was gekomen.

God is dood was zijn antwoord.

De laatste keer dat ik Derk zag was in 2017 dat ons moeder stierf. Derk “slaapt”, totdat hij ontwaakt over 1040 jaar.

Ik had pertinent geen hekel aan mijn broer, ik hoopte altijd dat ik hem wel weer ergens zou tegenkomen in de hoop hem te kunnen uitleggen wat het verschil is tussen religieus zijn en ‘born again’.

Maar dat is er niet van gekomen, dus hij heeft wat je noemt pech gehad, ik hoop voor zijn nabestaanden dat die slimmer zijn als hun vader cq partner en vrienden.

Je zal mij niet zien op de begrafenis.
Mat 8:22 laat de doden hun doden begraven.

Updated: October 25, 2020 — 6:10 am
My CMS © 2018 Frontier Theme