Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 67

Gebed om de komst van Gods heil. 

1 Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
2 God zij ons genadig en zegene ons; aHij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

a: Num 6:25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
Psa 4:7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

3 Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
4 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
5 De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten [in] rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.
6 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
7 De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Updated: November 18, 2019 — 3:59 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme