Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 29

Gods majesteit om het onweder

1 Een psalm van David. aGeeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.

a: Psa 96:7 Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.
Psa 96:8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.

2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
3 De stem des HEEREN is op de wateren, bde God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.

b: Exo 9:23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.

4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
5 De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt [Hem] een iegelijk eer.
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, cKoning in eeuwigheid.

c: Psa 10:16 De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land. 

11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

Updated: November 17, 2019 — 5:37 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme