Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 150

Looft den HEERE!

1 Hallelujah! Looft God in aZijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!

a: Isa 6:3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!

2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Updated: November 21, 2019 — 3:44 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme