Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 134

Opwekking tot lof en gebed

1 Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
2 Heft uw handen op [naar] het heiligdom, en looft den HEERE.
3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

Updated: November 21, 2019 — 10:01 am
My CMS © 2018 Frontier Theme