Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 131

Ootmoedig vertrouwen.

1 Een lied Hammaaloth, van David. O HEERE! amijn hart is niet verheven, en bmijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in [dingen] mij te groot en te wonderlijk.

a: 2Kr 32:25 Maar Jehizkia deed gene vergelding, naar de weldaad aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem, een grote toornigheid.
Spr 16:5 Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.

b: Psa 101:5 Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt; dien zal ik verdelgen; die hoog van ogen is, en trots van hart, die zal ik niet vermogen.
Spr 6:17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;

2 Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.
3 Israel hope op den HEERE van nu aan tot in der eeuwigheid.

Updated: November 21, 2019 — 9:56 am
My CMS © 2018 Frontier Theme