Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 126

Danklied na ballingschap

1 Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.
aToen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan.

a: Job 8:21 Totdat Hij uw mond met gelach vervulle, en uw lippen met gejuich.

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; [dies] zijn wij verblijd.
4 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.
5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
6 Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; [maar] voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.

Updated: November 21, 2019 — 9:28 am
My CMS © 2018 Frontier Theme