Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 124

Onze hulp.

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, zegge nu Israel,
2 Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden;
3 Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.
4 Toen zouden ons de wateren overlopen hebben; een stroom zou over onze ziel gegaan zijn.
5 Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn.
6 De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.
aOnze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.

a: Spr 6:5 Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.

bOnze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

b: Psa 121:2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Updated: November 21, 2019 — 9:25 am
My CMS © 2018 Frontier Theme