Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 123

Gebed om genade.

1 Een lied op Hammaaloth. aIk hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.

a: Psa 115:3 Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.

2 Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.
3 Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.
4 Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.

Updated: November 21, 2019 — 9:24 am
My CMS © 2018 Frontier Theme