Schrift met Schrift vergelijken

Matt 10:38  En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

Psalmen 117

God is aller hulde waard.

1 Looft aden HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien!

a: Rom 15:11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

2 Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!

Spread the Scripture
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Updated: October 28, 2019 — 11:50 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme