Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 113

De HEERE verhoogt den geringe.

1 Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.
aDe Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.

a: Dan 2:20 Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht.

bVan den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.

b: Mal 1:11 Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.

4 De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
5 Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.
6 Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
cDie den geringe uit het stof opricht, [en] den nooddruftige uit den drek verhoogt;

c: 1Sa 2:8 Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
Psa 107:41 Maar Hij brengt den nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrek, en maakt de huisgezinnen als kudden.

8 Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
9 Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!

Updated: November 20, 2019 — 12:08 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme