Ik ben in de hemel

I am in heaven

Hooglied 7

Hoogl 7:1 Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars.
Hoogl 7:2 Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën.
Hoogl 7:3 Uw twee a borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree.

a: Hoogl 4:5 Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden.

Hoogl 7:4 Uw hals is als een elpenbenen toren, uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon, bij de poort van Bath-Rabbim; uw neus is als de toren van Libanon, die tegen Damaskus ziet.
Hoogl 7:5 Uw hoofd op u is als Karmel, en de haarband uws hoofds als purper; de koning is als gebonden op de galerijen.
Hoogl 7:6 b Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten!

b: Ps 45:11 (45:12) Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.
Hoogl 1:15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.
Hoogl 4:1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren.

Hoogl 7:7 Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom, en uw borsten bij druif trossen.
Hoogl 7:8 Ik zeide: Ik zal op den palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen; zo zullen dan uw borsten zijn als druif trossen aan den wijnstok, en de reuk van uw neus als appelen.
Hoogl 7:9 En uw gehemelte als goede wijn, die recht tot mijn Beminde gaat, doende de lippen der slapenden spreken.

Het verlangen der bruid

Hoogl 7:10 c Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid is tot mij.

c: Hoogl 2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën,
Hoogl 6:3 Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de leliën weidt.

Hoogl 7:11 Kom, mijn Liefste! laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen.
Hoogl 7:12 Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen, laat ons zien, of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitbotten; daar zal ik U mijn uitnemende liefde geven.
Hoogl 7:13 De Dûdaïm geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.

Updated: November 26, 2019 — 9:11 am
My CMS © 2018 Frontier Theme