Y Gwir yn erbyn y byd

De Waarheid tegen de wereld

Migrant boys abuse and rape 5 young girls in Denmark – Migrant mother thinks racism is behind their arrest

Six boys with migrant backgrounds have been charged with rape or the attempted rape of five young girls in Hørsholm, Nivå and Kokkedal, Denmark’s BT reports. 

Nordsjællands Police are currently investigating a number of alleged rapes of girls in Nivå, Kokkedal and Hørsholm last year. Meanwhile, the local parents are scared and watch their children carefully.

According to the allegations, several of the assaults took place in Holmegårdsvej in Kokkedal.

The boys plead not guilty and no action has yet been brought in the cases. The girls had to perform oral sex and others were raped. The youngest of the girls were only 13-years-old. Read more

Opmerkelijk dat wanneer dieven trachten een juwelier te beroven en één der dieven wordt doodgeschoten dat de familie zint op wraak alsof men moet gedogen te worden berooft, en kennelijk is het dus ook heel gewoon om meisjes ongevraagd te verkrachten. Mensen met zulke kromme gedachten zouden zonder pardon tegen de muur worden gezet is de eerste gedachte… maar néé, de mensen hebben het aan zichzelf te wijten want wanneer zij Christus zouden hebben geprezen en Hem deelachtig zijn, dan hadden die vreemde culturen niet de overhand gehad. Openlijk kwamen ze er voor uit liever satan te hebben als Christus en dan krijg je wat of je toekomt. En dit is nog maar het begin, als daadwerkelijk de Grote Verdrukking begint dat duurt deze 33 jaar!!

Updated: July 11, 2018 — 1:10 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme